Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa, z siedzibą w Lublinie (adres Spółki: ul. Leszczyńskiego 15/5 20-069 Lublin), oraz
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mieszkania@zipis.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co ma swoja podstawę prawną w przepisie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto, jeżeli wyrazi Pani/Pan stosowne zgody, przetwarzanie podanych danych realizowane będzie również w celu przesyłania przez nas na podany adres e-mail konkretnych informacji handlowych, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników, głównie osoby odpowiedzialne za udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania oraz za przekazywanie informacji handlowych i marketingowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie wzajemny kontaktu lub też obowiązywała będzie Pani/Pana zgoda na przekazywanie informacji handlowej i/lub marketingowej. W razie cofnięcia zgody zaprzestaniemy przekazywania takowych informacji. Z kolei, gdy ustanie potrzeba kontaktu pomiędzy nami, otrzymane dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.